Условия за ползване 2

      ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

     ВНИМАНИЕ! Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.


     Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между "Маркас ауто 2” ЕООД  от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.avto-gas.com (наричан за краткост сайт). Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.avto-gas.com (с изключение на линка към настроящите "Общи условия"), потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези "Общи условия". Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.avto-gas.com,  IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.


     РЕГИСТРАЦИЯ

     За да получите правото да извършвате валидни заявки за закупуване на предлаганите в сайта стоки, е необходимо първо да се регистрирате.
При регистрацията трябва да въведете адреса, който ще се използва за доставка, Вашето име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка. Необходимо е да изберете и парола. След като се регистрирате успешно, при всяка отделна поръчка, имате възможност да коригирате Вашия телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката. С отбелязване в полето "Съгласен съм с "Общите условия"" клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите "Общи условия" и ги приема.


     ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

     Личните данни, които сайта получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. сайта гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време.

     Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на сайта, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.


     ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

     Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка. www.avto-gas.com има правото да променя цените обявени в сайта без предварително уведомяване на потребителите. При допуснати технически грешки при публикуване на цените www.avto-gas.com има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя.  www.avto-gas.com  се задължава да върне сумата, ако тя е била предварително платена.


     ТЪРГОВСКИ МАРКИ

     Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от автрорското право, които са притежание на техните собственици.


     ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

     Съгласно ЗЗП ние от www.avto-gas.com сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

- Името и адреса ни – „Маркас ауто 2” ЕООД , гр.Перник ул."М. Горки" 10/22 В

- Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт

- Цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.

- Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките са следните за доставка София 10 лв и за страната 12 лв. без значение обема на поръчката.

- Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.

- Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.


     ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

     Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:
- Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.
- Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал банков превод.
- Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.
- Липса на телефон за контакт с потребителя.
     При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка


     ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА

- да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
- да плати цената на заявената от него стока;
- да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
- да получи стоката;
- да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
- да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора си на тайния въпрос и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;
- с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;
- да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.


     ОТКАЗ ОТ СТОКАТА

     Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 7 работни дни от получаване на стоката в случай , че те не са използвани, не е увредена цялоста на опаковката им и запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката) , в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП.

    При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатените от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на www.avto-gas.com При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.
При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.

Avto Gas © 2014 Изработка на Онлайн Магазин | СЕО | Офроуд автомобили | Маркови Маратонки
Captcha