Полезна информация

     ЗАЩО ГАЗ?   

     Втечненият нефтен газ (пропан-бутан)(LPG) притежава всички качества на пълноценно гориво за двигателите с вътрешно горене. В цял свят газът е признат за евтино, екологично чисто гориво, в много отношения превъзхождащо бензина. Основни предимства на LPG пред бензина:
     - Увеличаване живота на двигателя с монтирана АГУ: Газът не отмива масления филм от стените на цилиндрите на автомобила и не разрежда маслото в картера. - Екологичност на автомобила на газ: Газът не съдържа вредните примеси (олово, сяра), които се намират в бензина. Затова количеството на вредните емисии се намалява с 40%.
     - Антидетонационна издържливост: Октановото число на LPG е 102-104, което изключва детонационен режим на работа на двигателя при всякакво натоварване.
     - Дифузия: Газът лесно се смесва с въздуха и по-равномерно напълва цилиндрите с еднородна смес, затова двигателят работи по-равно и тихо. Газовата смес изгаря напълно и затова не се образува нагар върху буталата, клапаните и запалителните свещи.
     - Скорост на изгаряне на сместа: Газът изгаря по-бавно от бензина, което намалява натоварването на буталната група и коляновия вал, двигателят работи „по-меко“. Затова динамичните показатели намаляват с 2 до 5%, в зависимост от степента на компресия на двигателя.
     - Газовата система позволява работа на автомобила както на газ, така и на бензин, с бързо превключване в движение. АГУ фактически дублира бензиновата система, което увеличава сумарния пробег на автомобила при едно зареждане.


     Какво трябва направите преди избора на АВТОМОБИЛНА ГАЗОВА УРЕДБА

     Днес на пазара бива предлагано огромно количество от газови уредби, които обаче не винаги ще бъдат най-подходящи точно за вашия автомобил. Преди да направите вашия избор е необходимо да се съобразите с това какъв тип е двигателя на автомобила ви. 

     При бензинови двигатели, които имат инжекторно впръскване може да бъде направен компромис като се монтира конвенционална газова уредба или пък газов инжекцион, които определят и цената. Според практиката, скъпите газови инжекциони ви излизат по-изгодно финансово в процеса на експлоатация. За превозните средства на газ, газовия инжекцион става все по-предпочитано техническо решение, без значение дали се касае за газови уредби на пропан-бутан или метан.

     Когато избирате идеалната за вас газова инсталация винаги изникват редица въпроси – марка, тип, производител, модел, предимства, инсталация. 
     Тук ще ви представим някои от основните предпочитания на клиенти и какво точно ги интересува:
     Клиентът почти винаги избира продукта, след като му е препоръчан, както и според стойността на самата инсталация. Препоръката по принцип се извърша от човек, който вече употребява такава инсталация. В зависимост от удовлетвореността му той споделя мнението си за инсталацията. Недостатък е, че ако по-евтина такава инсталация работи добре при определен модел автомобил, това не означава непременно, че резултатът ще е същия и при друг вид автомобил.
     Трудно е да направите своят избор, като се има предвид, че във всеки сервиз ще попаднете на служители, които се кълнат, че тяхната инсталация и услуги са най-добрите. Подобно на всеки продукт, който купувате, целта се определя от това каква е стойността на материалите, които са вложени, както и от монтажа и техническите характеристики.
     Подобно на всички превозни средства, също и при газовите уредби има различна степен на гаранции, качество, процент на повредите, както и дефекти. Клиентът трябва да проверпи непременно гаранциите за съответната инсталация. Потребителят трябва да е наясно колко ще му излезе горивото и колко може да спести.
     Винаги избирайте специализирани сервизи за газови уредби!!!


     ВИДОВЕ АВТОМОБИЛНИ ГАЗОВИ УРЕДБИ

     За класифициране на системите АГУ се използва термина поколение. Не съществува официално утвърдена международна класификация на Автомобилните газови уредби, затова тази градация е условна, приета  в някои професионални кръгове.
     Първо поколение АГУ:  Принципът на работа на това поколение газови уредби е основан на механичното регулиране на налягането на газа, постъпващ от редуктора и последващата дозировка на количеството подаван газ. Тези системи се монтират на два типа автомобили: бензинови карбураторни и моноинжекцион .
     Второ поколение АГУ: Системите от второ поколение имат електрически редуктор и  електронно дозиращо устройство, работещо на принципа на обратна връзка с датчика за съдържание на кислород (ламбда-сонда) в изпускателния колектор, датчика за положение на дроселния клапан и датчика за честота на въртене на коляновия вал, като по този начин се поддържа необходимия състав на газо-въздушната смес както при постоянен, така и при преходни режими на работа на двигателя.  Тези системи се монтират на автомобили с инжекторни  двигатели и катализатори.
     Трето поколение АГУ: Системи, осигуряващи разпределен синхронен впръск на газ с дозатор-разпределител, който се управлява от електронен блок. Газът се подава в смукателния колектор посредством механични дюзи, които се отварят за сметка на свръхналягането в магистралата за подаване на газ. Системите, използващи идеята за синхронен впръск с дозатор-разпределител, са произвеждани само от няколко фирми за кратко време. Идеята била призната за неефективна поради съмнителната надеждност на оборудването и скъпата поддръжка.
     Четвърто поколение АГУ: Тази система, с помощта на електромагнитни дюзи (инжектори), осигурява разпределен последователен или паралелен впръск на газа. Принципът на действие се различава от предишните поколения. Работата на газовите инжектори се управлява с помощта на газовия електронен блок, отчитащ сигналите, генерирани от фабричния електронен блок на автомобила, предназначени за бензиновите инжектори.  Газът от редуктора се подава към газовите инжектори и се впръсква директно към смукателните клапани на двигателя (газов инжекцион).
     Пето поколение АГУ: Отличителна особеност на пето поколение газови уредби е, че газът се подава в цилиндрите на двигателя в течно състояние. (При всички системи досега, газът се подава в двигателя от собственото си налягане, в газообразно състояние). За се осъществи подаването на газ в течна фаза, със стабилно налягане, в резервоара се поставя помпа. Газовите електромагнитни инжектори подават газ в течно състояние. В тези системи е възможно подаването на течен газ през бензиновите инжектори. Газовият блок за управление използва бензиновите горивни карти, заложени в компютъра на автомобила, и прави необходимите поправки за адаптация към газ. Това е една прогресивна система, но има някои сериозни недостатъци: помпата често се разваля, системата е много чувствителна към качеството на газа, много скъпа поддръжка. 


!!! УЗАКОНЯВАНЕ НА АВТОМОБИЛНА ГАЗОВА УРЕДБА !!!

Съгласно разпоредбите на Наредба Н-3 от 18 февруари 2013 г. за изменение  в конструкцията на регистрираните  ППС,  при монтиране на уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен нефтен газ (ВНГ) или сгъстен природен газ (СПГ), МПС подлежи на проверка за съответствие с приложимите технически изисквания:
чл. 20. (1) При допълнително монтиране в МПС на уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен нефтен газ (ВНГ) или сгъстен природен газ (СПГ), се спазват съответно изискванията на точка 2 и част II, точка 17 от Правило № 67 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации – Единни предписания относно: I. Одобряване на специфично оборудване на моторни превозни средства, използващи втечнени нефтени газове в тяхната система на задвижване. II. Одобряване на превозно средство, снабдено със специфично оборудване за използване на втечнени нефтени газове като гориво в техните двигатели, по отношение на монтажа на такова оборудване – Правило № 67 на ИКЕ – ООН, или точка 2 и част II, точка 17 от Правило № 110 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации – Единни предписания относно одобрението на: I. Специалните компоненти на моторните превозни средства със системи за задвижване, работещи със сгъстен природен газ. II. Превозните средства, по отношение на монтирането на специални компоненти, чийто тип е одобрен, за системи за задвижване, работещи със сгъстен природен газ – Правило № 110 на ИКЕ – ООН, така както са посочени в приложение № 1.

(2) Лицата, извършили допълнително монтиране на уредби за ВНГ или СПГ, издават протокол за монтиране на уредби за ВНГ или СПГ в два екземпляра – единият за собственика на превозното средство, а другият за лицето, монтирало уредбата (приложение № 1а).

Пълният текст на наредба No H-3 може да видите тук: https://rta.government.bg/images/Image/n_uredba/n3-ikiopps.pdf

Avto Gas © 2014 Изработка на Онлайн Магазин | СЕО | Офроуд автомобили | Маркови Маратонки
Captcha